top of page

Ֆիզիկոս հայրս

լուրջ հավատում էր

Քրիստոսի

փարախում ծնված լինելու

պատմությանը

հայրս ասում էր

որ

սովորաբար

ճիշտ են դուրս գալիս

անհեթեթ թվացող

պատմությունները

քանզի ոչ մեկը

(հայրս ասում էր)

իրեն թույլ չէր տա

այն հորինելու

կարեկցանքով էր

հայրս միշտ խոսում

Հովսեփի մասին

ֆիզիկոս հայրս

հրաշքների էր

հավատում նաև

մայրս

հրա՜շք էր

bottom of page