top of page

Տղաներ պղծող քահանայի մասին

... նորությունը վերջին (CANAL 7-ով)

քահանայի դեմքը

խոշոր պլանով - փայլուն

մե՜ծ

գունավոր խաչով կրծքի վրա

(ես տեսել եմ նրան

աղոթելիս)

բայց այդ ինչպե՞ս է Տեր

որ լայն թևերը սև փարաջայի

երբևիցե

չեն բռնկվել բոցով

այն մոմերի

որոնք վառել են մայրերը

տղաների

... սովորեցրու ինձ Հայր

ինչպես սիրել նրան

իսկ թշնամուս ես ինքս էլ

գիտեմ ինչպես


bottom of page