top of page

Մահվան աշնանային ծես

Արմեն Մարտիրոսյանին


Աշնան ռիտուալը`

տխրություն

ծխնելույզը հառաչում է

ոսկե ծառեր

ծըլվըլ - ծույլ լալիս է

ճյուղին նստած

պոետի աստվածը

ոսկեկտուց

բայց ինձ լացացնում է

ամենից շատ

ոսկեխաչ մարմինը

քահանայի

որ պտտվում է շիրիմի շուրջ

անգործնական

ինչպես թալանված զարդատուփի վրա

պարող աղջիկ

անկարող ետ բերել

մեռյալին

ալելո՜ւյա միայն ալելո՜ւյա

աշնան ռիտուալը`

դեղին-դեղին

խեղդված տերևներ

մեռած արև

զնգում է ոսկին դարպասի տակ

կույրի ծռմռված

պնակի մեջ...


bottom of page