top of page

Հավերժականի

մասնիկն եմ թեպետ

պաշտում եմ սակայն

պահի բարձրագույն առաքելությունն

ու

ակնթարթի

աստվածավայել

անսխալական

հապճեպությունը

չափման միավորն իսկապես պահն է

հավերժականի

բայց կա նաև պահ

որ ժամանակի լծակի վրա

հակակշռում է հավերժությանը

տիեզերական ներդաշնակությամբ...


bottom of page