top of page

Վերջից սկսվեց

երազս

երեկ

մահացել էի

երազիս

սկզբում

եւ

ինչ-որ մեկը

կրճատումներով

աղոթք էր կարդում

աճյունիս վրա

հե՛չ լավ չէր լսվում

կափկափյուններով

համբուրվում էին

աջ կողքիս վրա

երկու հին կմախք

ո՞վ գիտե

գուցե

թառափների պես

իմ երազներն էլ

մեռնելուց առաջ

վեր են բարձրանում

հոսքին հակառակ...

հետաքրքիր է

վերջից սկսվեց

երազս երեկ


bottom of page