top of page

Երեկ եմ այրել

ալբոմներս հին

ու

նորածնի պես

դատարկ են նորից

արխիվները իմ

...տաղտուկ անցյալի

և... ինչի՞ են պետք

մանրամասները

ձանձրալի կյանքի

երբ իրականում

միայն մեռածի լռության

մեջ է

լսելի դառնում

ըղձանքը նրա

թող մանկան նման

գլուխս դնեմ

ծնկներիդ վրա

փակիր աչքերդ

և

նոր կույրի պես

մատներիդ ծայրով

կարդա տող առ տող

ցանկություններս`

շուրթերիս վրա

այրվոդ խնկի պես

անուշ է բուրում

չէ՞... իմ անցյալը

ու գալիս եմ ես

մերկ ու ոտաբաց

ձեռքերս անփույթ

գետնին քսելով

մի ուշացրու... սեր

կորացրո՛ւ գիրկդ

բացված ափի պես

և

ընդունիր իմ

անցյալ չունեցող

մարմինը մանկան

անհամ ու անհոտ

նշխարքի նման

տես... գալիս եմ ես

bottom of page