top of page

Ռմբակոծված սահմանամերձ տանը

Պապենական տուն իմ

ծաղկած մաշկով


ծխնելույզից 

ելնող 

տատիս երազներով


պապենական տուն իմ 

ու շուն պապենական 


որ ծեսի պես դանդա՜ղ 

ամբողջ մարմնով շրջվեց 

նայեց աչքերիս մեջ 


իբր վերջին անգամ 

ապա քայլեց տխուր 

այն վարժեցված շան պես 

(կինոների)

որ պիտ զոհվեր քիչ անց 

իմ փրկության համար 


գոգնոցների թեթև կաթնահոտով լցված 

պապենական տո՛ւն իմ 

քարե հսկա 

քանդված… ծխնելույզով 

ու 

զանգերին 

ժանգոտ 

իբր վերջին անգամ 

տխուր արձագանքող 

ոռնո՜ց… ոռնո՜ց… 


bottom of page