top of page

ԱՆՀՆԱՐԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԾՈՒՅԼ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՅԴ ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ԳԻՇԵՐԸ

Տարիներ անց

երբ հաղթահարել եմ վաղուց արդեն

սովորույթը սիրո

եւ այլ տեսակի կուրացնող թուրմերի

շոշափում եմ մտքով

դեմքն այն վերջին

հազիվ երեւացող աղվամազով

եւ ձայնով

որ խռպոտել էր կողքիս հենց

մեկ գիշերվա մեջ ընդամենը

օ~ արբունք

տարիք ձեռնաշարժության

պզուկների

ու հանճարի

երբ հոգին փայլում է ու դիպուկ

պատրաստված նյութից հիացումի

հանց հսկայի մկան – արագ

ի զորու ցնցելու ողջ տիեզերքը

ու հրելու

դարվինյան կապիկին մեկ քայլ առաջ

բայց փոխարենը նախընտրել է

ի բոցոյն վազեր

ի ծոց իմ ու լռվել է

սայթաքող շրթունքներով` կրծքիս վրա

ինչպես կերակրվող մանուկ

չփչփոցով

ինչպես մանչ

լաո

խարտյաշ պատանեկիկ

հուր հեր ուներ

բոց ուներ մորուս

Մայքը

եւ աչքերն էին արեգակունք


bottom of page