top of page

Շրջված հեռադիտակով

Պապիկիս աչքերը` կլոր-կլոր

տեսնում էր ողջը միանգամից

մինչդեռ խոսելիս մանրամասնում էր

դարձնում մատչելի մինչև իսկ

վերջին հիմարին` խուլ ու համր

- ամպը չե՞ք տեսնում առանց գույնի

մի փոքր ճաքճքված այստեղ-այնտեղ

վարելահող է այն էլ սովորական

արտերից դեպի երկինք շարունակվող

մնացածը թիթեռներ ու գեղջուկներ

քաղհանող աղջիկներ կանաչ-կարմիր

քամին` խոտի հոտ փեշերի տակ

կոնքերը ծիսաբար երկինք տնկված

կրծքերը համարյա սևահողում

ժամանակը շոռաչ □քյոփակ□

մի աչքով սուտ քնած դեզերի տակ

գյուղը քարքարոտ բայց բեղմնավոր

իսկ տատս ինչպես կրկեսի կին

գլուխը շիկացած թոնրի մեջ միշտ

հացի հոտը խառնած խոտի հոտին

բոքոններ է կրակում դեպի երկինք

հայհոյանքը չոբան պռան-Պետու

գառների կենտրոնում անմիջապես

ուղղված Աստծուն

ոչխարներին

բայց ամենից շատ

քեռուս` նախագահին

որ անպատիժ էր մնում միևնույն է

դառնում ծիծաղելի մինչև իսկ

պատռված շրթունքի պատճառով

ու

թլիկության...

այնուհետ սեպտեմբերն է

դպրոցական

սայլն իջնում է

դխկդխկոցով բլուրից ցած

տատս ջուր է թափում իմ ետևից

(որ չի չորանալու մինչ մյուս ամառ)

թաշկինակը աչքերի մեջ - գլուխը ետ

իբր խոսում է մեկի հետ

ինչ-որ մեկի հետ անկարևոր

որին ես չեմ տեսնում այլևս

ու չեմ հիշի անգամ

եթե տեսնեմ

զառիթափի պատճառով

ու

այս փոշու


bottom of page