top of page

Մեքենաս սահում է ծովափով

հարբած ուրվականներ

ճանապարհին

երջանի՜կ

որ չեն կիսելու այսուհետ

ալ գինին իրենց տերերի հետ

օվկիանո՜ս

մղոններով ձգվող կապույտ

ապացույցը անճաշակ Արարչի

ու կեցցես դու

նկարիչ մեծ

որ ընդհատում ես կապույտը՝

ժամանակին

կեցցես դո՛ւ նաև

հորիզո՜ն

շարժվող թիրախ

դու գո՜ւյն

դու չափ

Տե՜ր գիտեմ

Դու միշտ այն կույր կետում ես

վարորդի

որ չի երևում հայելու մեջ

bottom of page