top of page

Կիսատ մնացած երկու ձվով ձվածեղ

(ասես հարցրել էր մեկը` կյա՞նքդ, թե՞ ձուն)

... տատիս իմացած միակ հրաշքը`

ձուն թավայի եզրին խփել այնպես

որ կեսերը մնան ձեռքերի մեջ

լրիվ ու հավասար

-սովորի՛ր - ասում էր -

սովորիր...

վաղը դու էլ ես դառնալու կին

մահվանից վեց օր առաջ

տատս բաժակ վերցրեց անսպասելի

- գոհ եմ բոլորիցդ... երկնքի չափ

ասենք` սիրուն էր շատ

չասենք` ուրախ

մեկ շաբաթ անց

նրան ընկած գտանք օջախի մոտ

ձվածեղը կիսատ` լոկ այրված յուղ

ափերի մեջ հավասար կեսական ձու

կոպերը կախ ու թափանցիկ

ասես մեղավոր էր կիսատ ձվածեղի համար

չասենք մեռած

կարծես հարցրել էր տերը` կյա՞նքդ

թե՞ ձուն

ասես սահել էր զգույշ

չասենք ընկել`

մեկ ձուն փրկվել էր լրիվ

գրպանի մեջ

տատս փրկել գիտեր ամենայն ինչ

կորցընելու սահմանին

անմիջապես

հիմա պառկած է նա

հպա՜րտ

գլխին` արծաթ շղթա

մեջքին` քամար

ասես հյուր է գնում մեռած

եղբորը մեծ

ասենք` սպասում էր նա

չասենք գնում

վաղը դառնամ պիտի... իսկական կին

bottom of page