top of page

Կարո՞ղ ես գրել տիրոջ սկզբունքով

Կարո՞ղ ես հորինել մի

պատմություն նոր

որ լինի անհեթեթ

բայց

անհերքելի -

կույս Մարիամի ամոթալի հղիությունը

զորօրինակ

Քրիստոսի անհարմար ծնունդը մսուրում

Նրա անսպասելի անցումը` մարդուց` Աստծո

Հուդայի անհիմն ուրացումը (ամենից սիրելի աշակերտը)

փորձված փրկիչը` խաչի վրա

երեքօրյա մահը կարճատև

հարությունը նրա անըմբռնելի

և վերջապես

բացակա վերադարձը նրա հավերժորեն...

անտես բայց անքննելի

կարո՞ղ ես գրել մեկ էջ

մեկ` ընդամենը

որ լինի անհեթեթ

սակայն

անհերքելի

ո՞չ...

դե ուրեմն լռենք

ու աղոթենք


bottom of page