top of page

Իմ խելացնորհ երազներ անթիվ

Իմ խելացնորհ երազներ անթիվ

որ արթնանում եք

ամեն առավոտ

ու փախչում ինձնից

խելացնորհ երազներ ոսկի

ես հալածում եմ

ձեր ստվերները

մինչև իրիկուն

փորձելով մնալ

մեկ քայլ ձեզնից ետ

վախով

որ եթե

հասնեմ ես ձեզ մոտ

ի՞նչ պիտի անեմ

հաջորդ առավոտ

խելացնորհ երազներ սիրուն

աղաչում եմ ձեզ -

զարթնեք ինձնից շուտ

ու փախեք ինձնից

ամեն առավոտ...


bottom of page