top of page

Երբ վերջին անգամ

Երբ վերջին անգամ

ճզմեցիր ձեռքիդ կես ծխախոտը

ու փողոց ելար

ես

քո ետևից

գտնված

սակայն մի պահ անհեթեթ

թվացող գծով

կորացրի վիզս

ինչպես ալիքն է

ավազի վրա

կորացնում

հեղուկ պարանոցը իր՝

մեռնելուց առաջ

մոխրամանի մեջ

զուտ պատահական թվացող գծով

քեզանից հետո

երկա՜ր մխում էր

ծխախոտը... քո...

bottom of page