top of page

Ես այնքան լավ եմ յուրացրել Տեր

Ես այնքան լավ եմ յուրացրել Տեր

Քո ոճը

որ կարող եմ նոր հայտնություն կցել

գրքիդ

ու Դու գլխի չընկնես

կամ եթե ընկնես էլ

ի՛նչ կփոխվի

ջնջելո՞ւ ես ինչ է գրածս

բառ առ բառ

համբերությամբ

մորս պես

ձեռքս բռնած

ավելին` երեկ հենց

ես մի սպիտակ մազ եմ գտել

բարձիս վրա

ու Եսայու չափ վստահ եմ

որ Քո մազն է

ես չեմ ճանաչում

ուրիշ մեկին

ճերմակ մորուքով

այդքան երկար

հիմա ես կարող եմ

անսխալ

ստանալ Քո երկվորյակին

իդեալական

կամ եթե տարբերվի անգամ

թեթևակի

խախտելո՞ւ ես ինչ է

դրա համար

լռությանդ երդումը

հավերժական

հիստերիկ գոռգոռալով

երկնքով մեկ

մի թել

մազի համար

ընդամենը

հ.գ.

իսկ մեր վեճի համար

ասա՜ մարդկանց

որ Դու ես միշտ

սկզբից ինձ բզբզողը


bottom of page