top of page

Եղբորս մահվան օրը ըստ ավետարանի

Այդ օրը

երազումս տեսա

այնտե՜ղ

Ձիթենյաց լեռան տակ

թզի ծառը չորացել էր իր արմատից

և նույն կույրն էր նստած ճանապարհի վրա

մահվանից երկու ժամ առաջ

մի կին յուղով օծեց նրան

որ հարյուր դահեկան արժեր

□ափսոս չէ՞□ ասում էր հայացքը

քահանայի

իսկ նա նայում էր առաստաղին

ու աչքերը խոնարհ

ողորմություն էին ուզում

և ոչ թե զոհ

...ժամը երրորդն էր

որ մեծ ձայն արձակեց նա

ու իր հոգին տվեց...

աղոթեց տեր հայրը գլուխը կախ

ու բաժանեցին հագուստները նրա

ուրիշների վրա

այդ օրը□նույն գերեզմանում

այնտե՜ղ□Ձիթենյաց լեռան տակ

երկու ավազակ թաղվեցին նաև

մեկը նրա աջ կողմում

իսկ մյուսը՝ ձախ

և

երբ ժամը վեցը եղավ

խավար եղավ բոլոր երկրի վրա

իսկ առավոտյան

երբ դեռ չէր կանչել հավը

ես լսեցի մի ձայն

հողի տակից

□էլի□ էլի□ լամա սաբաքթանի□

վայ քեզ Քորազին□

վայ քեզ Բեթսայիդա

որովհետև եթե ուրիշ տեղ

եղած լիներ հրաշքը այս

շատո՜նց

ապաշխարել էիք

քրձով ու մոխիրով

իմ անձը մահու չափ տրտմած է քեզնից հետո

ուզում եմ մնալ այստեղ

մնալ արթուն

հոգիս հոժար է□ մարմի՜նս է

մարմինս է տկար միայն

աղոթում եմ□

աղոթում

որ ժամն անցնի

չգիտեմ□ ե՞րբ կգաս

գիշե՞րը

առավոտյա՞ն

թե՞

հավը խոսելու պահին

և վախենում եմ քնել□ որ երբ գաս

ինձ չգտնես քնած

հանկարծ

ծոմ եմ

չկա հիմա փեսան

կյանքս՝ նոր կարկատան

հին հանդերձի վրա

□ոչինչ չկա թաքուն

որ չիմացվի մի օր□

քարոզում եմ ես կտուրների վրա

ճշմարիտ□ ճշմարիտ եմ ասում ձեզ

հոգ մի՛ արեք

գերեզմանի քարը թավալվելո՛վ գնաց

ես իմ տունը սարքել եմ ժայռի վրա

որ լինի ճիշտ...ասվածի պես

bottom of page