top of page

Երազումս կրկին դեմ-դիմաց էինք

Երազումս կրկին դեմ-դիմաց էինք

ես ու չար դևը պատերազմի

քաղաքն իր պտուկը խցկեց

բերանիս մեջ

ընդհատելով բողոքս

ժամանակին


այստեղ` տատմորս

պարարտ կրծքի վրա

ես վախենում եմ ամեն ինչից –

-                                                     ասեկոսեից

Աստծո մահվան մասին

- թռչող ափսեների վայրէջքներից

- օզոնային շերտի բարակումից

- վտանգավոր բամբասանքից իշխանների

ռետինե դատա՜րկ հոգիներով

որ պիտի համբարձվեն երկինք մի օր


բայց ամենից շատ` պատերազմից


ես անկյո՛ւն կկանգնեցնեմ քեզ

հավերժորեն

ժամանա՛կ պատերազմի

անկարգ երեխայի ուսուցչի պես

քիչ անց

երբ քնի տատմերս

սիլիկոնե կրծքերով

գլխիցս մեծ

bottom of page