top of page

Երբ կանգ առնի սիրտս

ու էկրանի վրա

սրտագիրս վերածվի ուղիղ գծի

դրեք մարմինս բաց

երկնքի տակ փռված

ճերմակ թղթի վրա

հենց կենտրոնում

ինչպես չափածո երգ

ու կարդացեք

Սոնա~

Սոնա~

եթե չվերականգնվի շնչառությունս

ուրեմն իսկապես ժամանակն է

որ քահանան գնա

եւ անձրեւը կատարի մահվան ծեսը

մինչեւ վերջ

մինչեւ հայտնվելը ծիածանի.

հ.գ. մնացածը արդեն խխունջների գործն է

ու որդերի


bottom of page